สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

โครงการวิจัยเห็ดหลินจือร่วม 12 องค์กรรัฐ ออแกนิคส์ 100% กว่า 3 ปีจนได้พันธุ์ MG2 สรรพคุณเห็ดหลินจือที่ดีกว่า G2 และสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อประโยชน์คนไทยสุขภาพดี เห็ดหลินจือได้เริ่มมีการเพาะปลูกในประเทศไทยหลังปี 2531 โดยเริ่มจากโครงการหลวงส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจะอยู่ในรูปเห็ดแห้งใส่ถุง เห็ดหลินจือสกัดบรรจุแคปซูล เม็ดอมเห็ดหลินจือ น้ำเห็ดหลินจือกระป๋อง ต่อมาปี 2549 ผู้อำนวยการโครงการหลวงส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้มอบสายพันธุ์เห็ดหลินจือ G9 ซึ่งได้รับมาจาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านรักษาโรค จากจีน โดยเห็ดหลินจือสายพันธุ์นี้ ส่วนดอกนอกจากจะมีขนาดใหญ่ หนา และมีสปอร์มากแล้ว ยังมีปริมาณสารสำคัญ หรือสารออกฤทธิ์สูงกว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์อื่นๆ เห็ดหลินจือ G9 (MG2) สู่การวิจัยสรรพคุณทางยา หลังจากที่เห็ดหลินจือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากประโยชน์สรรพคุณเพื่อสุขภาพ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นเรื่องการเก็บสปอร์เห็ดหลินจือมาใช้ประโยชน์ กระทั่งปี 2551-2554 ความร่วมมือแบบบูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ โครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ออแกนิค 100% โดยการริเริ่มของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top