มหัศจรรย์! เห็ดหลินจือปรับลดความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตกินเห็ดหลินจือรักษาได้ไหม? สารทางยาในหลินจือแดงช่วยปรับสมดุล ถ้าความดันโลหิตสูงขึ้นจะช่วยให้ลดลง หากความดันเลือดต่ำจะปรับให้สูง สมุนไพรที่ช่วยให้ไม่ต้องเสี่ยงจาก “ฆาตกรเงียบ” รู้ได้อย่างไรว่ามีปัญหา ความดันโลหิต? สำหรับคนปกติ ถ้าวัดความดันจะได้ค่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท(mmHg) ตัวเลขสองตัวนี้ ตัวแรกหรือตัวบน คือความดันในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัวมีค่าเท่าไร? ส่วนตัวที่สองหรือตัวล่าง คือความดันในหลอดเลือดแดงที่ชี้ว่าขณะที่หัวใจคลายตัวมีค่าเท่าไร? ถ้าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง คือวัดค่าความดันได้ตั้งแต่ 140/90 ขึ้นไป ทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เส้นโลหิตในสมองแตก โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไต เป็นต้น ซึ่งคนจำนวนมากอยู่กับความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก แต่เมื่อปล่อยนานไปแรงดันในหลอดเลือดที่สูงจะไปทำลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สำคัญทั่วร่างกาย จึงเรียกโรคนี้ว่า “ฆาตกรเงียบ” ในประเทศไทย จากข้อมูลสถิติสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากปี 2544 และปี 2555 พบผู้ป่วยมีอัตราการเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า กินเห็ดหลินจือรักษาความดันโลหิตได้ไหม? ประเทศญี่ปุ่น งานวิจัยใช้สารจากเห็ดหลินจือแดงกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรวม 53 ราย หลัง 6 เดือนผ่านไป พบว่าความดันโลหิตของผู้ป่วยลดลงไปประมาณ 10-29 mmHg ในขณะที่นักวิจัยอีกกลุ่มพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตมีค่าความดันลดลงจาก 180/96 […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top