ลดเสี่ยง! เห็ดหลินจือรักษาหลอดเลือดสมอง เลี่ยงอัมพาต

มัจจุราชเงียบ! โรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต 1 คน/6 วินาที “เห็ดหลินจือ” สรรพคุณทางยา รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน จากสมองขาดออกซิเจนเพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน เสี่ยงโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร็วเท่าใดความพิการและอัตราการตายจะลดลงมากเท่านั้น! สาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง และอาการ ปัจจัยเสี่ยง ทุก 6 วินาที จะมีคนตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน คาดปี พ.ศ.2563 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือโรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ซึ่งอาการเตือนที่เป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ พูดไม่ออก หรือพูดไม่ชัด แขน ขา หรือหน้าอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ทันทีทันใด ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนภาพมัวหรือมืดลง ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน งุนงง เวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัว ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง และปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top