งานวิจัย! เห็ดหลินจือ สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็ง G2 vs G9

คณะวิจัย ม.มหิดล คณะเภสัชฯ ได้ศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของสารสกัดและสปอร์เห็ดหลินจือ จากเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆ G2 และ G9 เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือหลากหลาย ทั้งที่นำเข้าจากจีนและขยายพันธุ์ในประเทศ เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกทานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเห็ดหลินจือมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน เป็นสมุนไพรจีนที่มีการนำประโยชน์มาใช้เสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาสารพัดโรคเป็นเวลานาน แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารดังกล่าว ผลจากการวิจัย สารต้านมะเร็งและฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน สายพันธุ์ G2(หลินจือแดงส่วนใหญ่ในท้องตลาด) และ G9 จากจีน ในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค และ ต้านมะเร็ง พบว่า G9 (MG2) สามารถกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ต่อต้านเชื้อโรค ได้ดีกว่าสายพันธุ์ G2 (G2 ตอบสนองได้เพียง 1/2 ของ G9) ในการต้านเซลล์มะเร็ง ที่ทำให้เซลล์มะเร็ง “ตาย” แบบอะพอพโทซิส(Apoptosis) จะไม่ทำให้เซลล์ดีๆ ของร่างกายในบริเวณใกล้เคียงเสียหาย และ ทั้ง 2 สายพันธุ์ ไม่ได้กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตายมากขึ้น เพิ่มเติม Apoptosis – การทำให้เซลล์มะเร็งแตกตัวแล้วกินกันเอง […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top