สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

โครงการวิจัยเห็ดหลินจือร่วม 12 องค์กรรัฐ ออแกนิคส์ 100% กว่า 3 ปีจนได้พันธุ์ MG2 สรรพคุณเห็ดหลินจือที่ดีกว่า G2 และสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อประโยชน์คนไทยสุขภาพดี เห็ดหลินจือได้เริ่มมีการเพาะปลูกในประเทศไทยหลังปี 2531 โดยเริ่มจากโครงการหลวงส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจะอยู่ในรูปเห็ดแห้งใส่ถุง เห็ดหลินจือสกัดบรรจุแคปซูล เม็ดอมเห็ดหลินจือ น้ำเห็ดหลินจือกระป๋อง ต่อมาปี 2549 ผู้อำนวยการโครงการหลวงส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้มอบสายพันธุ์เห็ดหลินจือ G9 ซึ่งได้รับมาจาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านรักษาโรค จากจีน โดยเห็ดหลินจือสายพันธุ์นี้ ส่วนดอกนอกจากจะมีขนาดใหญ่ หนา และมีสปอร์มากแล้ว ยังมีปริมาณสารสำคัญ หรือสารออกฤทธิ์สูงกว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์อื่นๆ เห็ดหลินจือ G9 (MG2) สู่การวิจัยสรรพคุณทางยา หลังจากที่เห็ดหลินจือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากประโยชน์สรรพคุณเพื่อสุขภาพ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นเรื่องการเก็บสปอร์เห็ดหลินจือมาใช้ประโยชน์ กระทั่งปี 2551-2554 ความร่วมมือแบบบูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ โครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ออแกนิค 100% โดยการริเริ่มของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข […]

เห็ดหลินจือ ข้อควรระวังการทาน

ใครควรเลี่ยงหรือระวังการทานเห็ดหลินจือ บางคนกินเห็ดหลินจือ มีอาการฉี่บ่อย คัน หรือ ง่วงนอน ความปลอดภัยแค่ไหน? เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อในท้องตลาด บทความนี้มีคำตอบ สรรพคุณเห็ดหลินจือ “ราชาแห่งสมุนไพรจีน” ที่ยอมรับนานกว่า 2,000 ปี ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมทั้งประเทศไทย เป็นยาอายุวัฒนะและรักษาโรคต่าง ๆ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเห็ดหลินจือมีความปลอดภัย แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำการทดสอบได้อย่างแม่นยำมากขึ้น การศึกษาความปลอดภัยจากสารสกัดเห็ดหลินจือ ในการทดสอบความเป็นพิษ นักวิจัยจะใช้วิธีให้สารสกัดเห็ดหลินจือในปริมาณมากๆ กับสัตว์ทดลองแล้วดูว่าสัตว์ทดลองนั้นตายหรือแสดงอาการผิดปกติหรือไม่? จากการทดลองให้สารสกัดเห็ดหลินจือด้วยแอลกอฮอล์กับหนูในขนาด 12 g ต่อน้ำหนักสัตว์ทดลอง 1 Kg ทุกวันเป็นเวลา 30 วัน(เทียบกับคนน้ำหนัก 60 Kg ก็คือทานสารสกัดเห็ดหลินจือในขนาด 720 g ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน ถือว่าเยอะมากๆ) ปรากฎว่าไม่เป็นพิษต่อตับและไม่ส่งผลรบกวนการเจริญเติบโต การทดลองในสุนัขและให้สารสกัดเห็ดหลินจือด้วยแอลกอฮอล์ในขนาดเดียวกันในเวลา 13 วัน ก็ไม่พบความเป็นพิษเช่นกัน และการทดลองให้สารสกัดเห็ดหลินจือในมนุษย์ในขนาด 6 mg ทุกวัน เป็นเวลา 84 […]

งานวิจัย! เห็ดหลินจือ สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็ง G2 vs G9

คณะวิจัย ม.มหิดล คณะเภสัชฯ ได้ศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของสารสกัดและสปอร์เห็ดหลินจือ จากเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆ G2 และ G9 เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือหลากหลาย ทั้งที่นำเข้าจากจีนและขยายพันธุ์ในประเทศ เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกทานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเห็ดหลินจือมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน เป็นสมุนไพรจีนที่มีการนำประโยชน์มาใช้เสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาสารพัดโรคเป็นเวลานาน แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารดังกล่าว ผลจากการวิจัย สารต้านมะเร็งและฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน สายพันธุ์ G2(หลินจือแดงส่วนใหญ่ในท้องตลาด) และ G9 จากจีน ในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค และ ต้านมะเร็ง พบว่า G9 (MG2) สามารถกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ต่อต้านเชื้อโรค ได้ดีกว่าสายพันธุ์ G2 (G2 ตอบสนองได้เพียง 1/2 ของ G9) ในการต้านเซลล์มะเร็ง ที่ทำให้เซลล์มะเร็ง “ตาย” แบบอะพอพโทซิส(Apoptosis) จะไม่ทำให้เซลล์ดีๆ ของร่างกายในบริเวณใกล้เคียงเสียหาย และ ทั้ง 2 สายพันธุ์ ไม่ได้กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตายมากขึ้น เพิ่มเติม Apoptosis – การทำให้เซลล์มะเร็งแตกตัวแล้วกินกันเอง […]

วิธีเลือกทานเห็ดหลินจือ ได้ประโยชน์สูงสุด!

ให้ได้สรรพคุณดีที่สุดจากเห็ดหลินจือแดง การเลือกกินควรดูสายพันธุ์ งานวิจัยรองรับ และสารเห็ดหลินจือมากที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเห็ดหลินจือมีหลักๆ 4 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแต่ละกลุ่มก็จะให้ประโยชน์แตกต่างกันไป  ส่วนไหนของ “เห็ดหลินจือ” สรรพคุณทางยาดีที่สุด! “สปอร์” เห็ดหลินจือ ส่วนนี้ซิดี! ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทาง “ยา” ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ ไม่ว่าจะเป็นชาเห็ด แคปซูลเห็ด เห็ดสกัดพร้อมดื่ม ล้วนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แต่บางคนกินแล้วกับไม่รู้สึกว่า สุขภาพดีอย่างคำโฆษณา! แถมบางรายถึงกับท้องเสีย แต่ไม่ใช่เพราะเห็ดหลินจือ ไม่ดี อย่างที่ “โฆษณา” แต่เพราะสารสำคัญ “การรักษา” ใน “เห็ดหลินจือ” คือกลุ่มพอลิแซ๊กคาไรด์ และ ไทรเทอร์ปีน ซึ่งมีมากที่สุดอยู่ที่ “สปอร์” กะเทาะเปลือกหรือผนังหุ้มแล้ว ฟังอาจารย์ ม.มหิดล แนะนำเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ เห็ดหลินจือในท้องตลาดมีหลักๆ 4 กลุ่ม วิธีเลือก ได้ประโยชน์สูงสุด เห็ดหลินจือชนิดแห้ง – เป็นการนำเห็ดหลินจือแห้งมาต้ม หรือดองเหล้า จากเห็ดฝานหรือผง สมัยโบราณหมอจีนใช้วิธีนี้ในการทำยารักษาโรค วิธีนี้เป็นวิธีที่ราคาถูก แต่ค่อนข้างทานยากเพราะมีรสขม และไม่สะดวกเท่ากินจากแคปซูล […]

วิธีทำน้ำต้มเห็ดหลินจือแดงแห้ง สูตรสุขภาพ สู้โรค

สูตรวิธีต้มทำ “น้ำเห็ดหลินจือ” สรรพคุณเห็ดหลินจือแดงประโยชน์ต่อสุขภาพ รักษาโรค มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต บำรุงสุขภาพ สรรพคุณของน้ำเห็ดหลินจือ คุณค่าทางยา สารอาหารในเห็ดหลินจือ จะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายให้ทำหน้าที่ปรกติ เป็นยาอายุวัฒนะ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเกือบทุกระบบของร่างกาย น้ำเห็ดหลินจือเพื่อสุขภาพ ทำง่าย ซื้อเห็ดหลินจือแบบแห้งที่หั่นเป็นชิ้นตากแห้ง ได้ตามห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในแผนกอาหารและยา หรือตามร้านขายสมุนไพรและร้านขายเครื่องยาจีน มาเตรียมอุปกรณ์ทำน้ำต้มเห็ดหลินจือแห้งกันก่อน เห็ดหลินจือแห้ง 5-10 ชิ้น น้ำเปล่า 2 ลิตร ( 2 ขวดโค๊กขนาด 1 ลิตร ) วิธีทำ ต้มน้ำเห็ดหลินจือ นำเห็ดหลินจือแห้งแช่ในน้ำให้นิ่ม ยกขึ้นตั้งไฟ ต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลงพอให้น้ำยังเดือดปุดๆ ต้มต่อไปอีกประมาณ 15-20 นาที ยกลง ตั้งทิ้งไว้เย็นพอดื่มได้ คือประมาณ อุ่นเล็กน้อย (ประมาณ 37-38 องศาเซลเซียส) จะทำให้สารออกฤทธิ์ทำงานได้ดี กรองเอาแต่น้ำ ใช้ดื่มแทนน้ำ ควรดื่มน้ำเห็ดหลินจือในระดับอุณหภูมิห้อง น้ำเห็ดหลินจือที่ได้จะมีรสขมอาจเติมน้ำเพิ่มเติมให้เจือจาง หรือผสมด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำตาล […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top