สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

โครงการวิจัยเห็ดหลินจือร่วม 12 องค์กรรัฐ ออแกนิคส์ 100% กว่า 3 ปีจนได้พันธุ์ MG2 สรรพคุณเห็ดหลินจือที่ดีกว่า G2 และสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อประโยชน์คนไทยสุขภาพดี เห็ดหลินจือได้เริ่มมีการเพาะปลูกในประเทศไทยหลังปี 2531 โดยเริ่มจากโครงการหลวงส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจะอยู่ในรูปเห็ดแห้งใส่ถุง เห็ดหลินจือสกัดบรรจุแคปซูล เม็ดอมเห็ดหลินจือ น้ำเห็ดหลินจือกระป๋อง ต่อมาปี 2549 ผู้อำนวยการโครงการหลวงส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้มอบสายพันธุ์เห็ดหลินจือ G9 ซึ่งได้รับมาจาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านรักษาโรค จากจีน โดยเห็ดหลินจือสายพันธุ์นี้ ส่วนดอกนอกจากจะมีขนาดใหญ่ หนา และมีสปอร์มากแล้ว ยังมีปริมาณสารสำคัญ หรือสารออกฤทธิ์สูงกว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์อื่นๆ เห็ดหลินจือ G9 (MG2) สู่การวิจัยสรรพคุณทางยา หลังจากที่เห็ดหลินจือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จากประโยชน์สรรพคุณเพื่อสุขภาพ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นเรื่องการเก็บสปอร์เห็ดหลินจือมาใช้ประโยชน์ กระทั่งปี 2551-2554 ความร่วมมือแบบบูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ โครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ออแกนิค 100% โดยการริเริ่มของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข […]

เห็ดหลินจือ ข้อควรระวังการทาน

ใครควรเลี่ยงหรือระวังการทานเห็ดหลินจือ บางคนกินเห็ดหลินจือ มีอาการฉี่บ่อย คัน หรือ ง่วงนอน ความปลอดภัยแค่ไหน? เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อในท้องตลาด บทความนี้มีคำตอบ สรรพคุณเห็ดหลินจือ “ราชาแห่งสมุนไพรจีน” ที่ยอมรับนานกว่า 2,000 ปี ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมทั้งประเทศไทย เป็นยาอายุวัฒนะและรักษาโรคต่าง ๆ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเห็ดหลินจือมีความปลอดภัย แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำการทดสอบได้อย่างแม่นยำมากขึ้น การศึกษาความปลอดภัยจากสารสกัดเห็ดหลินจือ ในการทดสอบความเป็นพิษ นักวิจัยจะใช้วิธีให้สารสกัดเห็ดหลินจือในปริมาณมากๆ กับสัตว์ทดลองแล้วดูว่าสัตว์ทดลองนั้นตายหรือแสดงอาการผิดปกติหรือไม่? จากการทดลองให้สารสกัดเห็ดหลินจือด้วยแอลกอฮอล์กับหนูในขนาด 12 g ต่อน้ำหนักสัตว์ทดลอง 1 Kg ทุกวันเป็นเวลา 30 วัน(เทียบกับคนน้ำหนัก 60 Kg ก็คือทานสารสกัดเห็ดหลินจือในขนาด 720 g ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน ถือว่าเยอะมากๆ) ปรากฎว่าไม่เป็นพิษต่อตับและไม่ส่งผลรบกวนการเจริญเติบโต การทดลองในสุนัขและให้สารสกัดเห็ดหลินจือด้วยแอลกอฮอล์ในขนาดเดียวกันในเวลา 13 วัน ก็ไม่พบความเป็นพิษเช่นกัน และการทดลองให้สารสกัดเห็ดหลินจือในมนุษย์ในขนาด 6 mg ทุกวัน เป็นเวลา 84 […]

งานวิจัย! เห็ดหลินจือ สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็ง G2 vs G9

คณะวิจัย ม.มหิดล คณะเภสัชฯ ได้ศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของสารสกัดและสปอร์เห็ดหลินจือ จากเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆ G2 และ G9 เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือหลากหลาย ทั้งที่นำเข้าจากจีนและขยายพันธุ์ในประเทศ เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกทานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเห็ดหลินจือมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน เป็นสมุนไพรจีนที่มีการนำประโยชน์มาใช้เสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาสารพัดโรคเป็นเวลานาน แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารดังกล่าว ผลจากการวิจัย สารต้านมะเร็งและฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน สายพันธุ์ G2(หลินจือแดงส่วนใหญ่ในท้องตลาด) และ G9 จากจีน ในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค และ ต้านมะเร็ง พบว่า G9 (MG2) สามารถกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง ต่อต้านเชื้อโรค ได้ดีกว่าสายพันธุ์ G2 (G2 ตอบสนองได้เพียง 1/2 ของ G9) ในการต้านเซลล์มะเร็ง ที่ทำให้เซลล์มะเร็ง “ตาย” แบบอะพอพโทซิส(Apoptosis) จะไม่ทำให้เซลล์ดีๆ ของร่างกายในบริเวณใกล้เคียงเสียหาย และ ทั้ง 2 สายพันธุ์ ไม่ได้กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตายมากขึ้น เพิ่มเติม Apoptosis – การทำให้เซลล์มะเร็งแตกตัวแล้วกินกันเอง […]

วิธีเลือกทานเห็ดหลินจือ ได้ประโยชน์สูงสุด!

ให้ได้สรรพคุณดีที่สุดจากเห็ดหลินจือแดง การเลือกกินควรดูสายพันธุ์ งานวิจัยรองรับ และสารเห็ดหลินจือมากที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเห็ดหลินจือมีหลักๆ 4 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแต่ละกลุ่มก็จะให้ประโยชน์แตกต่างกันไป  ส่วนไหนของ “เห็ดหลินจือ” สรรพคุณทางยาดีที่สุด! “สปอร์” เห็ดหลินจือ ส่วนนี้ซิดี! ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทาง “ยา” ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ ไม่ว่าจะเป็นชาเห็ด แคปซูลเห็ด เห็ดสกัดพร้อมดื่ม ล้วนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แต่บางคนกินแล้วกับไม่รู้สึกว่า สุขภาพดีอย่างคำโฆษณา! แถมบางรายถึงกับท้องเสีย แต่ไม่ใช่เพราะเห็ดหลินจือ ไม่ดี อย่างที่ “โฆษณา” แต่เพราะสารสำคัญ “การรักษา” ใน “เห็ดหลินจือ” คือกลุ่มพอลิแซ๊กคาไรด์ และ ไทรเทอร์ปีน ซึ่งมีมากที่สุดอยู่ที่ “สปอร์” กะเทาะเปลือกหรือผนังหุ้มแล้ว ฟังอาจารย์ ม.มหิดล แนะนำเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ เห็ดหลินจือในท้องตลาดมีหลักๆ 4 กลุ่ม วิธีเลือก ได้ประโยชน์สูงสุด เห็ดหลินจือชนิดแห้ง – เป็นการนำเห็ดหลินจือแห้งมาต้ม หรือดองเหล้า จากเห็ดฝานหรือผง สมัยโบราณหมอจีนใช้วิธีนี้ในการทำยารักษาโรค วิธีนี้เป็นวิธีที่ราคาถูก แต่ค่อนข้างทานยากเพราะมีรสขม และไม่สะดวกเท่ากินจากแคปซูล […]

ผลข้างเคียงมีไหม? กินเห็ดหลินจือ

กินเห็ดหลินจือแล้วมีอาการแพ้ คัน ฉี่บ่อย ง่วงนอน จะอันตรายไหม? สรรพคุณเห็ดหลินจือมีมากมายแต่ยาดียังมีผลข้างเคียงกันเลย มีอะไรที่ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีข้อเสียหรือผลข้างเคียง จากสมุนไพรนี้! เนื่องจากสรรพคุณเห็ดหลินจือมีประโยชน์ต่อ 5 ระบบสำคัญของร่างกาย และนำไปใช้ร่วมกับการรักษาทางเลือกในหลายผลิตภัณฑ์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงมาช้านานแล้ว เห็ดหลินจือกับอาการข้างเคียง ผลเสีย อันตรายไหม? มีงานวิจัยมากมายที่รับประกันความปลอดภัย แต่เหตุที่บางคนกินในครั้งแรกอาจจะมีอาการเหมือนแพ้ เช่น ไม่ค่อยสบาย นอนไม่หลับ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปากแห้ง ท้องผูกหรือท้องเสีย หมอมวลชนให้ข้อมูลไว้ว่า เป็นอาการที่สารเยอมาเนียม (Ge) ในสมุนไพรเห็ดหลินจือแดงทำปฏิกิริยากับสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย โดยพาสารพิษออกทางทุกระบบขับถ่าย เช่น อุจจาระ ผิวหนัง เหงื่อ ปัสสาวะ เป็นต้น อาจทำให้ ฉี่บ่อย มักเป็นอยู่ 3–7 วันก็หาย (แล้วแต่บุคคล) ซึ่งอาการข้างต้นเป็นสัญญาณที่บอกว่าการรักษามาถูกทางแล้ว ซึ่งไม่ใช่อาการข้างเคียง แต่เป็นการขับพิษ ซึ่งในขณะเกิดอาการเหล่านี้ให้ทานน้ำมากๆแต่ไม่ต้องหยุด อาจลดปริมาณการทานเห็ดหลินจือลงไปสัก 2-3 วันและควรกินวิตามินซีร่วมด้วย จะช่วยลดอาการตอบรับ และยังช่วยเสริมการดูดซึมและเสริมประสิทธิภาพสารสำคัญต่อร่างกายด้วย ตัวอย่าง อาการขับพิษ ล้างพิษ เป็นการรักษาที่ต้นตอไม่ใช่ปลายเหตุ […]

แก้ตรงจุด! เห็ดหลินจือรักษาภูมิแพ้

เห็ดหลินจือแดง สรรพคุณทางยาเสริมภูมิคุ้มกัน ไม่ให้ร่างกายผลิตสาร “ฮีสตามีน” ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ จัดการอาการแพ้จากภูมิแพ้ ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ ภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่รักษาได้ แต่ไม่หายขาดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่นโรคหอบหืด และเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ อาการและสาเหตุ ความเสี่ยง โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายมีความผิดปกติต่อสารก่อภูมิแพ้ ร่างกายของเราก็จะผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเองเช่น สารฮีสตามีน ( Histamine ) และเมื่อหลั่งออกมามากจะไปเร่งทำให้ร่างกายเราแสดงอาการแพ้ออกมาให้เห็น ส่งผลให้มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น ตัวไรฝุ่น เชื้อราในอากาศ อาหาร ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งในร่างกายคนปกติจะแพ้สารก่อภูมิแพ้ได้น้อยมากหรืออาจจะไม่มีอาการ ส่วนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้แต่ละรายจะมีอาการเกิดขึ้นแตกต่างกันและรุนแรงไม่เท่ากัน แม้จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวกันก็ตาม ขึ้นอยู่กับชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับและการตอบสนองของอวัยวะนั้นๆ เช่น เกิดขึ้นบริเวณจมูกทำให้เกิดโรคแพ้อากาศ อาการจาม คันจมูก คัดจมูก คันเพดานปากหรือคอ น้ำมูกไหล หากเกิดขึ้นบริเวณหลอดลมจะมีอาการไอ แน่นหน้าอก หอบ หายใจขัดหรือหายใจเร็ว บริเวณผิวหนังทำให้มีอาการคัน มีผดผื่นตามตัว ผื่นมักแห้ง แดง มีสะเก็ด หรือมีน้ำเหลือง หากเกิดกับระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดการแพ้อาหาร จะมีอาการอาเจียน คลื่นไส้ […]

เซอร์ไพรส์! ลดไขมันในเส้นเลือด ด้วยเห็ดหลินจือ

ไขมันในเส้นเลือดสูงด่านแรกสู่โรคร้ายๆ การศึกษาทางคลินิกทั้ง ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย ต่างสรุปผลตรงกันว่า เห็ดหลินจือมีสรรพคุณช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือด ประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนของโลหิต โดยสารสำคัญหลายชนิดจากสมุนไพรเข้าไปทำความสะอาดหลอดเลือดทุกเส้น ล้างและละลายไขมันในเลือด ช่วยลดอาการความดันเลือดสูง เข้าสู่ภาวะสมดุลเป็นปกติ อาการ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความเสี่ยงเกิดโรค คนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง(คอเลสเตอรอลสูงหรือไตรกลีเซอไรด์สูง)จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ หรือ เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ตั้งแต่อาการเจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น เลือดไปเลี้ยงสมอง หัวใจ ไม่พอ ในขณะที่อาการร้ายแรงที่สุดก็คือภาวะหัวใจล้มเหลว โรคเบาหวาน เส้นเลือดในสมองแตก ความดันโลหิตสูง อัมพาต หรือเสียชีวิต สมุนไพรเห็ดหลินจือลดภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง มีรายงานผลการศึกษาทางคลินิกโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นในผู้ป่วย 70 รายหลังจากให้ผู้ป่วยกินเห็ดหลินจือแบบสกัดเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าสามารถลดคลอเรสเตอรอลได้ 74% ซึ่งตรงกันกับรายงานผลการศึกษาทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เมืองเซียงไฮ้ ที่พบว่า สามารถลดไขมันในเลือดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ได้เช่นกัน ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและช่วยลดการอุดตันภายในเส้นเลือดของอวัยวะต่าง ๆ ได้ นักวิจัยค้นพบสารหลายชนิดในเห็ดหลินจือสมุนไพรโบราณ สรรพคุณสารออกฤทธิ์ช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด คือ Ganoderic Acid และ Lucidenic Acid ซึ่งสาร 2 ชนิดที่กล่าวมา นอกจากช่วยลดไขมันในเส้นโลหิตได้แล้ว […]

ลดเสี่ยง! เห็ดหลินจือรักษาหลอดเลือดสมอง เลี่ยงอัมพาต

มัจจุราชเงียบ! โรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต 1 คน/6 วินาที “เห็ดหลินจือ” สรรพคุณทางยา รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน จากสมองขาดออกซิเจนเพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน เสี่ยงโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร็วเท่าใดความพิการและอัตราการตายจะลดลงมากเท่านั้น! สาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง และอาการ ปัจจัยเสี่ยง ทุก 6 วินาที จะมีคนตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน คาดปี พ.ศ.2563 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือโรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ซึ่งอาการเตือนที่เป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ พูดไม่ออก หรือพูดไม่ชัด แขน ขา หรือหน้าอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ทันทีทันใด ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนภาพมัวหรือมืดลง ปวดศีรษะรุนแรงฉับพลันชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน งุนงง เวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัว ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง และปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น […]

เห็ดหลินจือ ดูแลตับ รักษาตับอักเสบ

เห็ดหลินจือสมญา “ผู้รักษาตับ” บำรุงตับในโรคตับแข็งและตับอักเสบ ขับไขมันพอกตับ สรรพคุณเห็ดหลินจือแดงขับสารพิษออกจากตับ ลดความเสี่ยงมะเร็งตับ จากไวรัสตับอักเสบ เพิ่มออกซิเจนลึกระดับเซลล์ ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่อันตราย รู้จักหน้าที่ของตับ และอาการโรคตับ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก หน้าที่สำคัญคือ เป็นแหล่งเก็บพลังงาน และเป็นด่านแรกที่ทำลาย ขับสารพิษ และเชื้อโรค ที่ร่างกายได้รับจากอาหารหรือยาที่รับประทาน เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โรคของตับมีหลายชนิดเช่น โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ แต่ที่พบบ่อยที่สุดก็คือ โรคตับอักเสบ อาการของโรคตับ มีไข้ อ่อนเพลียมาก เบื่ออาหาร ท้องจะบวมโตแบบท้องมาน ตัวเหลืองตาขาวเป็นสีเหลืองเป็นดีซ่าน เจ็บบริเวณตับ อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด สารในเห็ดหลินจือในการบำรุง รักษาโรคตับ ตับอักเสบ งานวิจัยประโยชน์จากสรรพคุณเห็ดหลินจือแดงกับโรคตับอักเสบ ดร.มิซึอี ฮาชิโมโต้ แห่งโรงพยาบาลฮาชิโมโต้ ได้นำเห็ดหลินจือให้ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ โดยให้กินเห็ดหลินจือวันละ 6 แคปซูล เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ได้พบว่าอาการเกือบหายเป็นปกติสำหรับอาการเสื่อมของตับซึ่งมี GOT GPT 200-300 นั้น ได้ลดลงเหลืออัตรา 100 […]

จริงหรือ? “เห็ดหลินจือ” รักษาโรคไตหายได้

รพ.จุฬาฯ วิจัยสรรพคุณเห็ดหลินจือแดงรักษาผู้ป่วยโรคไตร่วมกับยาปัจจุบัน พบทำให้อาการไข่ขาวรั่วในปัสสาวะผู้ป่วยโรคไตลดลงได้จริง เห็ดหลินจือยังป้องกันภาวะไตเสื่อม ไตวายได้ และยังมีสารออกฤทธิ์ประโยชน์บำรุงไต เสริมภูมิคุ้มกันรวมทั้งช่วยให้เลือดไปหล่อเลี้ยงไตส่งผลให้ไตทำงานอย่างมีประสิทธิมากขึ้น ปี 2561 กรมการแพทย์ เผยคนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 100,000 คน ที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี และที่สำคัญคือ มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง จนหลายๆ คนเรียกว่า “โรคของคนรวย” ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีแต่คนรวยที่เสี่ยงเป็นโรคไต แต่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้แบบไม่ทันตั้งตัว สาเหตุและอาการผู้ป่วยโรคไต อาการไตวายแบบเรื้อรังอาจเกิดจาก ภาวะของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด โรคเกาต์ โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคนิ่ว หรือโรคเอสแอลอี ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติที่ไตด้วยซึ่งจะไม่สามารถทำงานโดยการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ จะทำให้เกิดอาการซีด บวม รู้สึกอ่อนเพลีย หมดสติและชักได้ สรรพคุณประโยชน์เห็ดหลินจือที่ช่วยรักษาโรคไตได้ ทีมวิจัย รศ.พญ.ดร.นริสา ฟูตระกูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีการนำเห็ดหลินจือมาใช้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะต่อเนื่องนาน 5-10 ปี และไม่สามารถรักษาได้ด้วยยากดภูมิคุ้มกันอย่างยาสเตียรอยด์ โดยให้กินสารสกัดเห็ดหลินจือวันละ 750-1,000 มิลลิกรัม […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top